Leuk dat je de website van acteursgroep Wunderbaum bezoekt. We bestaan bijna 20 jaar en kunnen onszelf dat nauwelijks voorstellen. Onze eerste voorstelling heette ‘The Magical Brabant Mystery Tour’ en begon een paar dagen voor 11 september 2001 te repeteren. Eigenlijk lag alles wat we later zouden maken al in dat werk verscholen. Klik hier voor een filmpje van ‘The Magical Brabant Mystery Tour’. De voorstelling was gebaseerd op de actualiteit, teksten ontstonden vanuit improvisaties, er deden fanfares en blaaskapellen mee en we speelden in buurthuizen. Inmiddels hebben we onze fascinatie voor het lokale gekoppeld aan internationale ambities en spelen we ook buiten Brabant. Bekijk Wunderbaum in Iran hier. We zijn powered by Theater Rotterdam, waar ons hoofdkantoor zit en we geven artistiek leiding aan Theaterhaus Jena in Oost Duitsland. We spelen op locatie en in alle maten zalen. We werken samen met auteurs, muzikanten, lokale experts en filmmakers. In ons werk is onze Internationale insteek thematisch voelbaar en we spelen vaak meertalig. We werken collectief wat betekent dat we onszelf zien als een lichaam met 6 hoofden, of een hoofd met 6 stemmen die elkaar aanvullen, verbeteren, overschreeuwen en liefhebben. Dat is goed te zien in onze docu-fictie film ’Stop Acting now’. Daarin stoppen we met acteren om de wereld te verbeteren. In werkelijkheid zijn we helemaal niet gestopt met acteren en kun je hier zien waar we spelen.

 

Voorstellingen

Beren/ Bears

Alle macht aan het individu: live free or die! New Hampshire, USA. Een groep radicale aanhangers van de vrijheid infiltreert het idyllische stadje Grafton om daar een nieuwe staat te stichten en zich vrij te vechten van belastingen, inmenging door de overheid en het verbod wapens te dragen. Alle macht aan het individu. Al snel […]

La codista

Ik wil niet de eerste zijn, liever de laatste. Hoe sneller de wereld gaat, hoe meer ik vertraag. Ik ga tegen de stroom in. Als een zalm. Voor een codista is de wereld andersom. Gebaseerd op het verhaal van Giovanni Cafaro, een Milanees die zijn baan verloor en in de rij ging staan voor anderen […]

The Clowns Convention/ Der Clowns-Kongress

De clowns zijn terug! In een wervelende show gaat een groep internationale clowns op zoek naar een weg uit de crisis. Kunnen de clowns de mensheid redden van de ondergang? Hebben zij met hun patent op humor de laatste strohalm tegen polarisering in handen? De acteurs van Wunderbaum en Theaterhaus Jena trekken voor deze voorstelling […]

Zur Wartburg

Met de hereniging van Duitsland in 1989 werd geschiedenis geschreven. Deze geschiedenis had grote invloed op alle Duitsers. Plekken verdwenen, vernieuwden en kapitaliseerden. Mensen trokken naar het winkelcentrum en gaven zich eraan over. Toch bleven er kleine eilanden van het vergane verleden bestaan. Als ingekapselde tijd. Een van die eilanden in Jena was ‘Café/Restaurant Wartburg’. […]

Helpdesk Podcast

Hallo publiek, We hebben van onze voorstelling Helpdesk ook een podcast versie gemaakt. De oorspronkelijke voorstelling, waar Wine een Theo d’Or voor kreeg, had de focus al op de oren en wij vinden hem ook in deze luisterversie mooi werken. Speel hem onderweg of vlak voor het in slaap vallen af. Niet echt moe zijn […]

Urlaub in Deutschland

Duitsland anno 2020. De zon schijnt, de vakantie lonkt en de mensen verlangen weer naar hun vrijheid. Maar deze zomer is alles anders: voor de meeste landen geldt een reisbeperking en vliegreizen worden geannuleerd. Wat rest is een vakantie op eigen balkon, of decadenter, een tripje naar de Noordzee – de Duitse welteverstaan. Is dit […]

Work Harder

Een theatraal hoorspel, waarin Wunderbaum reflecteert op onze prestatiemaatschappij. Nadat de strategieën zijn bepaald, de motivational speeches zijn afgestoken, de targets geformuleerd, de functioneringsgesprekken zijn ingepland en de burn-outs zijn ondergaan vragen de spelers zich af wat het oorspronkelijke doel ook alweer was. Moeten ze hun professionele ambities wel zo serieus nemen? En kan het […]

Schaapjes op het droge / Home and Dry / Schäfchen im Trockenen

Naar de roman van Anke Stelling Sociale verliezers herkent men aan hun adres Maartje en Wine waren tieners in de jaren ’80. De tijd waarin het mogelijk was een huis met tuin te kopen in de binnenstad, ook al was je geen miljardair. Onze moeders prentten ons in: iedereen heeft gelijke kansen! Grijp ze! Jullie […]

Ik heb spijt. / I have regrets. / Ich bereue.

Docutheater over politiek en persoonlijk berouw. “De Trump-stemmer die spijt heeft is een soort eenhoorn. Een sprookjesdier waarvan we denken dat het bestaat, en waarop we allemaal jacht maken. Maar nog niemand heeft hem ooit gezien.”(CNN-correspondent Martin Savidge, 25-7-17) Waarom willen we zo graag zien dat de ander spijt betuigt? Is berouwen een positieve kracht […]

Superleuk, maar voortaan zonder mij / A Supposedly Fun Thing, I'll Never Do Again /Schreklich amüsant - aber in Zukunft ohne mich

Met Superleuk, maar voortaan zonder mij publiceerde de Amerikaanse auteur David Foster Wallace tussen 1995 en 1997 zijn journalistieke ervaringen tijdens een zevendaagse cruise in de Caraïben op de ‘MS Nadir’. Voor Wunderbaum vormt dit essay over onze zelfvernietigende prestatie- en amusementscultuur het uitgangspunt voor een grootschalige gelijknamige locatie voorstelling. De Wunderbaum acteurs voegen aan […]

=ENG=

Thank you for visiting the website of the acting collective Wunderbaum. We have been around for almost 20 years, something we barely fathom ourselves. Our first performance was: ‘The Magical Brabant Mystery Tour’ and we started rehearsing a couple of days before 11 September 2001. Eventually, everything that we would create later had already been embodied in that work. Watch a clip of The Magical Brabant Mystery Tour here. The performance was based on the current affairs, texts were created through improvisations, fanfares and brass bands joined in and we performed at community centres. We have meanwhile linked our local fascination to international ambitions and we also perform outside Brabant. Watch Wunderbaum in Iran here. We are powered by Theatre Rotterdam, where our head office is based and we artistically manage Theaterhaus Jena in East Germany. We perform on location and at all venues possible, big or small. We cooperate with authors, musicians, local experts and filmmakers. Our international approach can thematically be felt in our work and we often perform in multiple languages. We work collectively, which means that we consider ourselves as a six-headed body, or a head with 6 voices that complement, improve, blast over and love each other. This can well be seen in our fictional documentary film ’Stop Acting Now’. In this film we stop acting to improve the world. It is subtitled in English. In reality we did not stop acting at all and here you can check out where we perform.

=DE=

Schön, dass du die Website der Schauspielergruppe Wunderbaum besuchst. Wir sind seit fast 20 Jahren aktiv und können das manchmal selbst kaum glauben. Unsere erste Aufführung hieß ‘The Magical Brabant Mystery Tour’ und wir fingen einige Tage vor dem 11. September 2001 an zu proben. Eigentlich war alles, was wir später machen würden, bereits in dieser Form im Keim anwesend. Teil der Magical Brabant Mystery Tour hier ansehen. Die Aufführung basierte auf aktuellen Themen, die Texte entstanden aus Improvisationen; Fanfaren und Blaskapellen nahmen daran teil und wir traten in Gemeindezentren auf. Inzwischen haben wir unsere Faszination für das Lokale mit internationalen Ambitionen verknüpft und spielen auch außerhalb der niederländischen Provinz Brabant. Wunderbaum im Iran hier ansehen. Wir werden vom Theater Rotterdam unterstützt, wo sich unser Hauptsitz befindet. Im Moment obliegt uns auch die künstlerische Leitung des Theaterhauses Jena in Ostdeutschland. Wir spielen vor Ort und an Veranstaltungsorten jeglicher Größe. Dabei arbeiten wir mit Autoren, Musikern, lokalen Experten und Filmemachern zusammen. In den Stücken ist unser internationaler Ansatz thematisch spürbar, oft werden darin mehrere Sprachen gleichzeitig gesprochen. Wir arbeiten als Kollektiv, was bedeutet, dass wir uns als einen Körper mit 6 Köpfen oder als einen Kopf mit 6 Stimmen sehen, die sich gegenseitig ergänzen, verbessern, überschreien und mögen. Dies ist in unserem Doku-Film ’Stop Acting now’ zu sehen. Darin hören wir auf, zu schauspielern, um die Welt zu verbessern. Es wurde ins Englische übersetzt. In Wirklichkeit haben wir natürlich nicht aufgehört zu spielen, und kannst du hier sehen, wo wir spielen.