Governance & ANBI

Governance & ANBI
Statutaire naam:
Stichting Acteursgroep Wunderbaum
KvK-nummer:
24429964
RSIN:
8190.02.215

Adres & Contact
Bezoekadres:
WILLIAM BOOTHLAAN 8
3012 VJ ROTTERDAM
T. 010-4045262
E. info@wunderbaum.nl

Postadres:
Schouwburgplein 25
3012 CL Rotterdam

Doelstelling
Stichting Acteursgroep Wunderbaum heeft als doel een actieve rol te spelen in het debat rond maatschappelijke thema’s door het maken van theater en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling in de theaterkunst in Nederland; het ontwikkelen van kunstzinnige en educatieve trajecten en projecten voor alle doelgroepen waarvan zij denkt dat werken met theater waardevol kan zijn, en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur
Nicole van Vessum (voorzitter)
Joachim Fleury (secretaris)
Mark Fuchs (penningmeester)
Ernest van der Kwast (lid)
Charlien Adriaenssens (lid)

Codes & ANBI
Stichting Acteursgroep Wunderbaum houdt zich aan de Code Cultural Governance, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. De directie is ingeschaald volgens de Cao Toneel en Dans. Niet alleen de medewerkers zijn ingeschaald en worden betaald volgens de Cao Toneel en Dans, ook voor tijdelijk ingehuurde medewerkers en zelfstandigen en stagiairs geldt de Cao.
De stichting heeft een ANBI status.

Meerjarenplan 2021-2024
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020