Work Harder

Work Harder

Een theatraal hoorspel, waarin Wunderbaum reflecteert op onze prestatiemaatschappij.

Nadat de strategieën zijn bepaald, de motivational speeches zijn afgestoken, de targets geformuleerd, de functioneringsgesprekken zijn ingepland en de burn-outs zijn ondergaan vragen de spelers zich af wat het oorspronkelijke doel ook alweer was. Moeten ze hun professionele ambities wel zo serieus nemen? En kan het opgeven van ambities net zoveel voldoening geven als het verwezenlijken ervan?

Het idee voor deze voorstelling ontstond ver voor de corona-crisis. Het was toen onvoorstelbaar dat onze economie zo radicaal zou worden stilgelegd. De recente gebeurtenissen gaven het onderwerp, de prestatiemaatschappij, een extra laag. Naast al het persoonlijke, financiële en maatschappelijke leed, stelt deze crisis zeker ook de vraag of pas op de plaats maken niet verstandiger is.

Work Harder speelt live voor een klein publiek in een corona-proof setting.

 


=ENG=

A theatrical sound performance in which Wunderbaum reflects on our society of accomplishments

After strategies have been set, motivational speeches fired, targets formulated, evaluation interviews scheduled, and burnouts have been faced, the actors wonder what was the original objective. Should they really take their professional ambitions this seriously? And can giving up one’s ambitions be just as satisfactory as realising them?

The idea for this theatre piece dates back to well before the coronavirus crisis. At the time it was unimaginable that our economy would come to such a radical standstill. Recent events provided the topic of performance driven society with an additional layer. Besides all personal, financial, and societal suffering, this crisis also certainly raises the question whether it is not wiser to mark time.
Work Harder is performed live in front of a small audience in a coronavirus-proof setting. 

 


=DE=

Ein theatralisches Hörspiel, in dem Wunderbaum über unsere Leistungsgesellschaft reflektiert.

Nachdem die Strategien festgelegt, die Motivationsreden gehalten, die Ziele formuliert, die Leistungsgespräche geplant und die Burnouts überwunden sind, fragen sich die Schauspieler, was denn eigentlich das ursprüngliche Ziel gewesen war. Müssen sie ihre beruflichen Ambitionen wirklich so ernst nehmen? Und kann es genauso befriedigend sein, Ambitionen aufzugeben, wie sie zu verwirklichen?

Die Idee zu dieser Aufführung entstand lange vor der Corona-Krise. Damals war es unvorstellbar, dass unsere Wirtschaft so radikal stillgelegt werden würde. Die jüngsten Ereignisse verliehen dem Thema der Leistungsgesellschaft eine zusätzliche Ebene. Neben all dem persönlichen, finanziellen und sozialen Leid wirft diese Krise sicherlich auch die Frage auf, ob es nicht klüger wäre, sich mit dem zufrieden zu geben, das man bisher erreicht hat, anstatt immer höher hinauszuwollen.

Work Harder wird live für ein kleines Publikum in einer Corona sicheren Umgebung aufgeführt.

 


Meer weten over de voorstelling? Luister hier naar de NPO Radio 1 Kunststof podcast met  Matijs Jansen. En lees hier het interview met Wine Dierickx in de NRC.

“Ik ben blij dat ik zoveel kwijt kan in theater.” (Wine Dierickx) 

Credits

BY AND WITH
Wine Dierickx, Matijs Jansen, Verona Verbakel and Danny Westerweel

CO CREATOR
Tanya Zabarylo

ARTISTIC GUIDANCE & END DIRECTOR
Lies Pauwels

ASSISTANT DIRECTOR
Zoë van der Kust

DRAMATURG
Tobias Kokkelmans

SINGING COACH
Joost Schouten

VOICE-OVER
Maartje Remmers

SET & LIGHT DESIGN
Maarten van Otterdijk

COSTUME DESIGN
Lotte Goos

SOUND DESIGN ADVICE
Remco de Jong and Florentijn Boddendijk

TECHNICIANS
Toon Boland, Rick Gobée and Margreet van der Helm

PRODUCERS
Wunderbaum and Theaterhaus Jena

CO-PRODUCER
Theater Rotterdam

MEDIA

Speeldata

Andere voorstellingen

Schaapjes op het droge / Home and Dry / Schäfchen im Trockenen

Naar de roman van Anke Stelling Sociale verliezers herkent men aan hun adres Maartje en Wine waren tieners in de jaren ’80. De tijd waarin het mogelijk was een huis met tuin te kopen in de binnenstad, ook al was je geen miljardair. Onze moeders prentten ons in: iedereen heeft gelijke kansen! Grijp ze! Jullie […]

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen / What's happening, what's all this? / Hätte hätte Fahrradkette

In de voorstelling Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen is het publiek getuige van de opnames van een sitcom over de integratie van vluchtelingen in West-Europa. De serie wordt opgenomen voor de Arabische wereld, maar speelt zich af in het hart van De Europese Unie: een fietsenwinkel in het Oost-Duitse Thüringer Wald. Syrische, […]

Work Harder

Een theatraal hoorspel, waarin Wunderbaum reflecteert op onze prestatiemaatschappij. Nadat de strategieën zijn bepaald, de motivational speeches zijn afgestoken, de targets geformuleerd, de functioneringsgesprekken zijn ingepland en de burn-outs zijn ondergaan vragen de spelers zich af wat het oorspronkelijke doel ook alweer was. Moeten ze hun professionele ambities wel zo serieus nemen? En kan het […]