Work Harder

Work Harder

Een theatraal hoorspel, waarin Wunderbaum reflecteert op onze prestatiemaatschappij.

Nadat de strategieën zijn bepaald, de motivational speeches zijn afgestoken, de targets geformuleerd, de functioneringsgesprekken zijn ingepland en de burn-outs zijn ondergaan vragen de spelers zich af wat het oorspronkelijke doel ook alweer was. Moeten ze hun professionele ambities wel zo serieus nemen? En kan het opgeven van ambities net zoveel voldoening geven als het verwezenlijken ervan?

Het idee voor deze voorstelling ontstond ver voor de corona-crisis. Het was toen onvoorstelbaar dat onze economie zo radicaal zou worden stilgelegd. De recente gebeurtenissen gaven het onderwerp, de prestatiemaatschappij, een extra laag. Naast al het persoonlijke, financiële en maatschappelijke leed, stelt deze crisis zeker ook de vraag of pas op de plaats maken niet verstandiger is.

Work Harder speelt live voor een klein publiek in een corona-proof setting.

 


=ENG=

A theatrical sound performance in which Wunderbaum reflects on our society of accomplishments

After strategies have been set, motivational speeches fired, targets formulated, evaluation interviews scheduled, and burnouts have been faced, the actors wonder what was the original objective. Should they really take their professional ambitions this seriously? And can giving up one’s ambitions be just as satisfactory as realising them?

The idea for this theatre piece dates back to well before the coronavirus crisis. At the time it was unimaginable that our economy would come to such a radical standstill. Recent events provided the topic of performance driven society with an additional layer. Besides all personal, financial, and societal suffering, this crisis also certainly raises the question whether it is not wiser to mark time.
Work Harder is performed live in front of a small audience in a coronavirus-proof setting. 

 


=DE=

Ein theatralisches Hörspiel, in dem Wunderbaum über unsere Leistungsgesellschaft reflektiert.

Nachdem die Strategien festgelegt, die Motivationsreden gehalten, die Ziele formuliert, die Leistungsgespräche geplant und die Burnouts überwunden sind, fragen sich die Schauspieler, was denn eigentlich das ursprüngliche Ziel gewesen war. Müssen sie ihre beruflichen Ambitionen wirklich so ernst nehmen? Und kann es genauso befriedigend sein, Ambitionen aufzugeben, wie sie zu verwirklichen?

Die Idee zu dieser Aufführung entstand lange vor der Corona-Krise. Damals war es unvorstellbar, dass unsere Wirtschaft so radikal stillgelegt werden würde. Die jüngsten Ereignisse verliehen dem Thema der Leistungsgesellschaft eine zusätzliche Ebene. Neben all dem persönlichen, finanziellen und sozialen Leid wirft diese Krise sicherlich auch die Frage auf, ob es nicht klüger wäre, sich mit dem zufrieden zu geben, das man bisher erreicht hat, anstatt immer höher hinauszuwollen.

Work Harder wird live für ein kleines Publikum in einer Corona sicheren Umgebung aufgeführt.

 


Meer weten over de voorstelling? Luister hier naar de NPO Radio 1 Kunststof podcast met  Matijs Jansen. En lees hier het interview met Wine Dierickx in de NRC.

“Ik ben blij dat ik zoveel kwijt kan in theater.” (Wine Dierickx) 

“In een reeks bitterzoete scènes vragen de acteurs zich voortdurend af: waartoe, waarvoor? En ondertussen gaan ze maar door.”​
“Tegenover zulke melancholieke momenten staan schitterende geëxalteerde scènes als die waarin Danny Westerweel, in gouden hotpants en bedekt met glitters, een gekwelde versie van Queens Under Pressure zingt.”

Herien Wensink (Volkskrant)

“Wat Work harder net als eerdere voorstellingen van Wunderbaum sterk maakt, is dat al die losse scènes en liedjes samen niet zozeer een afgerond verhaal vertellen, maar een thema, een vraagstuk, van meerdere kanten belichten.”
“Work harder laat het publiek achter met de vraag of we zelf bepalen wat een prestatie is en in hoeverre laten we ons dat opleggen door anderen?”

Henri Drost (Theaterkrant)

“Zoals vaker bij Wunderbaum cirkelen de acteurs rond het thema, prikken en porren ze erin via scènes die steeds een ander aspect onderzoeken. Seksisme, loonkloven, pesten op het werk en dreigende burn-outs.”

Elise van Dam (Het Parool)

Credits

BY AND WITH
Wine Dierickx, Matijs Jansen, Verona Verbakel and Danny Westerweel

CO CREATOR
Tanya Zabarylo

ARTISTIC GUIDANCE & END DIRECTOR
Lies Pauwels

ASSISTANT DIRECTOR
Zoë van der Kust

DRAMATURG
Tobias Kokkelmans

SINGING COACH
Joost Schouten

VOICE-OVER
Maartje Remmers

SET & LIGHT DESIGN
Maarten van Otterdijk

COSTUME DESIGN
Lotte Goos

SOUND DESIGN ADVICE
Remco de Jong and Florentijn Boddendijk

TECHNICIANS
Toon Boland, Rick Gobée and Margreet van der Helm

PRODUCERS
Wunderbaum and Theaterhaus Jena

CO-PRODUCER
Theater Rotterdam

MEDIA

Speeldata

Andere voorstellingen

Schaapjes op het droge / Home and Dry / Schäfchen im Trockenen

Naar de roman van Anke Stelling Sociale verliezers herkent men aan hun adres Maartje en Wine waren tieners in de jaren ’80. De tijd waarin het mogelijk was een huis met tuin te kopen in de binnenstad, ook al was je geen miljardair. Onze moeders prentten ons in: iedereen heeft gelijke kansen! Grijp ze! Jullie […]

Miniathüringen - ein Kleingartenspektakel

Zomer en volkstuinen. Wat wil je nog meer? Miniathüringen – ein Kleingartenspektakel  is een theaterconcert van negen losgeslagen tuinkabouters die strijden voor het behoud van de Duitse volkstuin, maar tegen overmatige regelgeving. Ze verlangen naar schoonheid, rust en tolerantie. Met zachte ballades over vergeten appelsoorten, de Geen Nazi In Mijn Bestuur-rap en de zwoele zomersong […]

La codista

Ik wil niet de eerste zijn, liever de laatste. Hoe sneller de wereld gaat, hoe meer ik vertraag. Ik ga tegen de stroom in. Als een zalm. Voor een codista is de wereld andersom. Gebaseerd op het verhaal van Giovanni Cafaro, een Milanees die zijn baan verloor en in de rij ging staan voor anderen […]