Stop Acting Now

Stop Acting Now

Docudrama in samenwerking met regisseuse Mijke de Jong.

In deze film stoppen de Wunderbaumacteurs met acteren en gaan ze over tot écht handelen. We volgen de verwoede pogingen van de acteurs om de wereld radicaal te veranderen. Hoe ver reikt ons persoonlijke engagement voor de gemeenschappelijke zaak eigenlijk echt…

Maartje Remmers begint een groepering genaamd ‘De Basisoptimisten’ en trekt de achterstandswijken in. Marleen Scholten opent, naar Japans voorbeeld, een Tranenbar en strijdt tegen onze stressvolle positiviteitscultuur. Matijs Jansen ontwikkelt een stadstuinier-app en gaat op zoek naar grote investeerders, terwijl Walter Bart meer heil ziet in radicale acties die het bankwezen en multinationals moeten ondermijnen. Wine Dierickx krijgt een kind en vindt dat haar beste investering in de toekomst. De verschillen in aanpak en visie zetten de groep steeds verder onder druk.


 

=ENG=

Docudrama in cooperation with director Mijke de Jong.


In this film the Wunderbaum actors stop acting and start really taking action. We follow the actors’ desperate attempts to change the world radically.What is actually the real extent of our personal engagement for the common cause…


Maartje Remmers starts a group called ‘The Basic Optimists’ and visits deprived neighbourhoods. Marleen Scholten opens, after the Japanese example, a Crying Cafe and fights against our stressful positivity culture. Matijs Jansen develops an urban gardener app and goes looking for major investors, while Walter sees more benefit in radical actions that should undermine the banking sector and the multinationals. Wine Dierickx gives birth to a child and thinks that this is her best investment in the future. The differences in approach and vision are exerting increasing pressure on the group.


 

=DE=

Dokudrama in Zusammenarbeit mit der Regisseurin Mijke de Jong.

In diesem Film hören die Schauspieler von Wunderbaum auf zu spielen und schreiten zur Tat. Wir folgen den verzweifelten Versuchen der Schauspieler, die Welt radikal verändern zu wollen. Wie weitreichend ist unser persönliches Engagement für die gemeinsame Sache denn wirklich…?

Maartje Remmers gründet die Gruppe ‘The Basic Optimists’ und begibt sich damit in sozial benachteiligte Stadtviertel und Brennpunkte. Marleen Scholten eröffnet eine sogenannte Tränenbar nach japanischen Vorbild, um unsere stressige Positivitätskultur zu bekämpfen. Matijs Jansen entwickelt eine App für urbane Gärtner*innen und versucht, dafür Investoren zu finden, während Walter Bart mehr Wert auf radikale Maßnahmen zur Untergrabung des Bankgeschäftes und multinationaler Unternehmen legt. Wine Dierickx bringt ein Kind zur Welt und beschließt, dass das ihre bestmögliche Investition in die Zukunft ist. Die unterschiedlichen Ansätze und Visionen setzen die Gruppe zunehmend unter erheblichen Druck.


“De makers spelen een uitdagend spel met feit en fictie, dat soms irriteert, maar vooral op humorvolle wijze verleidt tot nadenken.”

Karin Veraart (Volkskrant)

“In een jazzy montage van geestige scènes zien we de acteurs steeds meer opgaan in hun weldoen.”

Joke Beeckmans

Credits

BY AND WITH
Wunderbaum

DIRECTOR MOVIE
Mijke de Jong

CAMERA MOVIE
Emo Weemhoff

PRODUCITON MOVIE
Wunderbaum en Topkapi

IN COOPERATION WITH
Rotterdam viert de Stad! and Imagine 2020

MEDIA

Speeldata

Andere voorstellingen

Helpdesk Podcast

Hallo publiek, We hebben van onze voorstelling Helpdesk ook een podcast versie gemaakt. De oorspronkelijke voorstelling, waar Wine een Theo d’Or voor kreeg, had de focus al op de oren en wij vinden hem ook in deze luisterversie mooi werken. Speel hem onderweg of vlak voor het in slaap vallen af. Niet echt moe zijn […]

Work Harder

Een theatraal hoorspel, waarin Wunderbaum reflecteert op onze prestatiemaatschappij. Nadat de strategieën zijn bepaald, de motivational speeches zijn afgestoken, de targets geformuleerd, de functioneringsgesprekken zijn ingepland en de burn-outs zijn ondergaan vragen de spelers zich af wat het oorspronkelijke doel ook alweer was. Moeten ze hun professionele ambities wel zo serieus nemen? En kan het […]

Schaapjes op het droge / Home and Dry / Schäfchen im Trockenen

Naar de roman van Anke Stelling Sociale verliezers herkent men aan hun adres Maartje en Wine waren tieners in de jaren ’80. De tijd waarin het mogelijk was een huis met tuin te kopen in de binnenstad, ook al was je geen miljardair. Onze moeders prentten ons in: iedereen heeft gelijke kansen! Grijp ze! Jullie […]