Contact

Stichting Acteursgroep Wunderbaum heeft ten doel:

Via het maken van theater een actieve rol spelen in het debat rond maatschappelijke thema’s die zich in de nabije toekomst aandienen (radicalisering, armoede, collectieve depressiviteit, integratie) en de verdere ontwikkeling in eigen theatrale esthetiek om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in de theaterkunst in Nederland.

 

Stichting Acteursgroep Wunderbaum

KvK-nummer: 24429964
RSIN: 8190.02.215
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Acteursgroep Wunderbaum
Statutaire zetel: Rotterdam
IBAN: NL 23 ABNA 0240 3240 48
Postadres: Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam
Bezoekadres: William Boothlaan 8, 3012 VJ Rotterdam
info@wunderbaum.nl

Socials:
Facebook @WunderbaumRdam
Instagram @Acteursgroep_Wunderbaum

 

Bestuur

Nicole van Vessum (voorzitter)
Joachim Fleury (secretaris)
Mark Fuchs (penningmeester)
Ernest van der Kwast (lid)

 

Beleidsplan en Jaarverslagen

Wunderbaum werkt met ondersteuning van Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Rotterdam, met een vierjaren beleidsplan en met jaarplannen. Aan het eind van ieder jaar legt Wunderbaum verantwoording af door middel van een jaarverslag.​

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

 

De Codes