Stop Acting Now

Stop Acting Now

Docudrama in samenwerking met regisseuse Mijke de Jong.

In deze film stoppen de Wunderbaumacteurs met acteren en gaan ze over tot écht handelen. We volgen de verwoede pogingen van de acteurs om de wereld radicaal te veranderen. Hoe ver reikt ons persoonlijke engagement voor de gemeenschappelijke zaak eigenlijk echt…

Maartje Remmers begint een groepering genaamd ‘De Basisoptimisten’ en trekt de achterstandswijken in. Marleen Scholten opent, naar Japans voorbeeld, een Tranenbar en strijdt tegen onze stressvolle positiviteitscultuur. Matijs Jansen ontwikkelt een stadstuinier-app en gaat op zoek naar grote investeerders, terwijl Walter Bart meer heil ziet in radicale acties die het bankwezen en multinationals moeten ondermijnen. Wine Dierickx krijgt een kind en vindt dat haar beste investering in de toekomst. De verschillen in aanpak en visie zetten de groep steeds verder onder druk.


 

=ENG=

Docudrama in cooperation with director Mijke de Jong.


In this film the Wunderbaum actors stop acting and start really taking action. We follow the actors’ desperate attempts to change the world radically.What is actually the real extent of our personal engagement for the common cause…


Maartje Remmers starts a group called ‘The Basic Optimists’ and visits deprived neighbourhoods. Marleen Scholten opens, after the Japanese example, a Crying Cafe and fights against our stressful positivity culture. Matijs Jansen develops an urban gardener app and goes looking for major investors, while Walter sees more benefit in radical actions that should undermine the banking sector and the multinationals. Wine Dierickx gives birth to a child and thinks that this is her best investment in the future. The differences in approach and vision are exerting increasing pressure on the group.


 

=DE=

Dokudrama in Zusammenarbeit mit der Regisseurin Mijke de Jong.

In diesem Film hören die Schauspieler von Wunderbaum auf zu spielen und schreiten zur Tat. Wir folgen den verzweifelten Versuchen der Schauspieler, die Welt radikal verändern zu wollen. Wie weitreichend ist unser persönliches Engagement für die gemeinsame Sache denn wirklich…?

Maartje Remmers gründet die Gruppe ‘The Basic Optimists’ und begibt sich damit in sozial benachteiligte Stadtviertel und Brennpunkte. Marleen Scholten eröffnet eine sogenannte Tränenbar nach japanischen Vorbild, um unsere stressige Positivitätskultur zu bekämpfen. Matijs Jansen entwickelt eine App für urbane Gärtner*innen und versucht, dafür Investoren zu finden, während Walter Bart mehr Wert auf radikale Maßnahmen zur Untergrabung des Bankgeschäftes und multinationaler Unternehmen legt. Wine Dierickx bringt ein Kind zur Welt und beschließt, dass das ihre bestmögliche Investition in die Zukunft ist. Die unterschiedlichen Ansätze und Visionen setzen die Gruppe zunehmend unter erheblichen Druck.


“De makers spelen een uitdagend spel met feit en fictie, dat soms irriteert, maar vooral op humorvolle wijze verleidt tot nadenken.”

Karin Veraart (Volkskrant)

“In een jazzy montage van geestige scènes zien we de acteurs steeds meer opgaan in hun weldoen.”

Joke Beeckmans

Credits

BY AND WITH
Wunderbaum

DIRECTOR MOVIE
Mijke de Jong

CAMERA MOVIE
Emo Weemhoff

PRODUCITON MOVIE
Wunderbaum en Topkapi

IN COOPERATION WITH
Rotterdam viert de Stad! and Imagine 2020

MEDIA

Speeldata

Andere voorstellingen

Ik heb spijt. / I have regrets. / Ich bereue.

Docutheater over politiek en persoonlijk berouw. “De Trump-stemmer die spijt heeft is een soort eenhoorn. Een sprookjesdier waarvan we denken dat het bestaat, en waarop we allemaal jacht maken. Maar nog niemand heeft hem ooit gezien.”(CNN-correspondent Martin Savidge, 25-7-17) Waarom willen we zo graag zien dat de ander spijt betuigt? Is berouwen een positieve kracht […]

Work Harder

Een prestatie-maatschappelijk drama op locatie. In Work Harder zien we een groep mensen die ervoor heeft gekozen om de samenleving te ontvluchten door in retraite te gaan in de natuur. Om verschillende redenen: een burn-out, een ongewenste gedwongen omscholing tot mental coach en de filosofische overtuiging dat we vergeten zijn wat ‘mens-zijn’ is, hebben de […]

Daar gaan we weer (White Male Privilege) / Here We Go Again (White Male Privilege) / Geht das schon wieder los

Een voorstelling over de bevoorrechte positie van witte mensen en hun gebrek aan benul daarvan. In Daar gaan we weer (White Male Privilege) reageren drie hoogopgeleide, witte West-Europeanen van bijna veertig op een opgehouden spiegel waarin ze een onfris verleden en een complex heden gereflecteerd zien. Een spiegel waar ze steeds moeilijker naast kunnen kijken. Vanuit […]